Góc Thiện Nguyện

😭 MỘT NGƯỜI CON NGHỆ AN RA ĐI Ở XỨ NGƯỜI !

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN: vô cùng thương tiếc đau đớn báo tin buồn tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan :

094 268 9586